Gia sư môn vật lý Vũ Tiến Dũng tới nhận lớp học online tại trungtamgiasu.vn

I. THÔNG TIN GIA SƯ

Họ và tên: Vũ Tiến Dũng

Giới tính: Nam

Quê quán: Thái Bính, Việt Nam

Địa chỉ hiện tại: phường Bách Khoa – Hà Nội

Trường cấp 3: THPT Chuyên Lý

Đại học Bách Khoa – Hà Nội
II. KINH NGHIỆM GIA SƯ
Vật Lý
– 1 Năm gia sư lớp 10, 11, 12
– Từng làm tại myhome work
III. THÀNH TÍCH      
   
 – Giả nhì lớp 12 môn Lý của tỉnh Thái Bình

 

Viết một bình luận