Danh sách gia sư
Gia sư môn vật lý Vũ Tiến Dũng tới nhận lớp học online tại trungtamgiasu.vn

Gia sư môn vật lý Vũ Tiến Dũng tới nhận lớp học online tại trungtamgiasu.vn

I. THÔNG TIN GIA SƯ

Họ và tên: Vũ Tiến Dũng

Giới tính: Nam

Quê quán: Thái Bính, Việt Nam

Địa chỉ hiện tại: phường Bách Khoa – Hà Nội

Trường cấp 3: THPT Chuyên Lý

Đại học Bách Khoa – Hà Nội
II. KINH NGHIỆM GIA SƯ
Vật Lý
– 1 Năm gia sư lớp 10, 11, 12
– Từng làm tại myhome work
III. THÀNH TÍCH      
   
 – Giả nhì lớp 12 môn Lý của tỉnh Thái Bình

 

z766136789104 3ac98ca94b4b92a1f73a24107b6a0d52
z766135425202 9a3d624ba7a49ff6f667fda1d21f482f
z766135461969 dc867a10cdf1101bfe531be44a689501
z766136767182 29bba18a19fefbb3f35c756559698c89
   Nguyễn Nam Sơn
You cannot copy content of this page