Danh sách gia sư
Lê Minh Hiếu

Lê Minh Hiếu

I.THÔNG TIN CÁ NHÂN

 • Họ và tên : Lê Minh Hiếu
 • Giới tính: Nam
 • Mã gia sư:GS61
 • Môn dạy:Tiếng Anh
 • Ngày sinh:1997
 • Quê Quán : Quảng Trị
 • Địa chỉ hiện tại : KTX – Trường Đại học Ngoại Thương
 • Trường cấp 3:: THPT Vĩnh Linh
 •  Đại học ( khoa ) : Trường Đại học Ngoại Thương
 • Kinh nghiệm gia sư 🙁 Đã dạy tiếng anh cho 1 học sinh lớp 5 , kết quả : tiếp thu tốt )
 • Thành tích của gia sư: ( Điểm thi đại học : 25.25 ;  học sinh giỏi 12 năm; )
 • Khu vực có thê đi dạy : Khu vực Trung tâm Hà Nội
II.BẰNG CẤP VÀ CHƯNG CHỈ LIÊN QUAN
20160113 120508 1
20160113 120600
  Phạm Minh Chiến 
You cannot copy content of this page