Danh sách gia sư
Trần Thị Yến 

Trần Thị Yến 

I.THÔNG TIN CÁ NHÂN

  • Họ và tên: Trần Thị Yến
  • Giới tính: Nữ
  • Mã gia sư: GS42
  • Môn dạy: Toán, tiếng việt, tiếng anh
  • Ngày sinh:1992
  • Quê Quán: Quỳnh Bảo – Quỳnh Phụ – Thái Bình
  • Địa chỉ hiện tại: Ngõ 203, Trường Chinh, Hà Nội
  • Trường cấp 3: THPT Quỳnh Côi – Thái Bình
  • Đại học (khoa): ĐẠI HỌC XÂY DỰNG – KHOA VẬT LIỆU XÂY DỰNG
  • Kinh nghiệm gia sư: 1 hs lớp 8 và 1 học sinh lớp 4 (các bạn đều đã đạt 7-8 điểm các môn tiếng anh, toán và tiếng việt)

II.BẰNG CẤP VÀ CHỨNG CHỈ LIÊN QUAN 

2 31

 

 
You cannot copy content of this page