Phạm Ngân Hằng

I.THÔNG TIN CÁ NHÂN

 • Họ và tên : Phạm Ngân Hằng
 • Giới tính: Nữ
 • Mã gia sư:GS54
 • Môn dạy:Toán
 • Ngày sinh: 1996
 • Quê Quán : Lâm Thao – Phú Thọ
 • Địa chỉ hiện tại: Thanh Xuân, Hà Nội
 • Trường cấp 3: Chuyên Hùng Vương Phú Thọ
 • Đại học ( khoa ): Ngoại Thương – KTQT
 • Thành tích của gia sư: ( điểm thi đại học, học sinh giỏi )
 • Toán: 7.25  – Văn: 6.5 – Pháp: 8.25
 • Khu vực có thê đi dạy: Nguyễn Trãi, Chùa Láng, Minh Kha

II.BẰNG CẤP VÀ CHỨNG CHỈ LIÊN QUAN

Viết một bình luận