Tiếng Đức – lớp 11 – mã lớp 149 – Mỗ Lao

THÔNG BÁO TUYỂN GIA SƯ GẤP GIA SƯ Gia sư: lớp 11 Mức lương: 200k/1 buổi/2h Môn dạy: Tiếng Đức Khu vực dạy: Mỗ Lao Yêu cầu: GS Nữ/Nam, kinh nghiệm gia sư, dạy được lâu dài, dạy 1 buổi/tuần, học sinh bắt đầu học tiếng Đức Bước 1: Đăng ký hồ sơ qua email tới: dangky@trungtamgiasu.vn   Bước 2: […]

Tiếng Đức – mã lớp 140 – Timecity

THÔNG BÁO TUYỂN GIA SƯ GẤP GIA SƯ Gia sư: Sinh viên năm 4 Mức lương: 200k/1 buổi/2h Môn dạy: Tiếng Đức Khu vực dạy: Timecity Yêu cầu: GS Nữ/Nam, có kinh nghiệm gia sư, dạy được lâu dài, dạy 5 buổi/tuần, dạy buổi sáng + tối Bước 1: Đăng ký hồ sơ qua email tới: dangky@trungtamgiasu.vn   Bước 2: Nhắn […]

Toán – lớp 6 – mã lớp 135 – Đội Cấn

THÔNG BÁO TUYỂN GIA SƯ GẤP Gia sư: Lớp 6 Mức lương: 150k/1 buổi/2h Môn dạy: Toán Khu vực dạy: Đội Cấn Yêu cầu: GS Nữ, có kinh nghiệm gia sư, dạy được lâu dài, dạy 2 buổi/tuần, dạy buổi tối ưu tiên dạy sáng ngoại trừ sáng T5,6 Bước 1: Đăng ký hồ sơ qua email tới: dangky@trungtamgiasu.vn   […]

You cannot copy content of this page