Học hát – 4 tuổi – mã lớp 89 – Hoàng Minh Giám

THÔNG BÁO TUYỂN GIA SƯ
Gia sư: 4 tuổi
Mức lương: 200k/buổi/2h

Môn dạy: học hát

Yêu cầu: GS Nữ, dạy 2 buổi/tuần, dạy từ 5h, gia sư trường nhạc
Khu vực: toà nhà Hòa Phát, Hoàng Minh Giám
Bước 1: Đăng ký hồ sơ qua email tới: dangky@trungtamgiasu.vn

 

Bước 2: Nhắn tin nhận lớp, bao gồm: Họ và tên bạn, Lớp nhận VD: mã lớp 81, thành tích học tập, kinh nghiệm gia sư, tên trường đại học, năm thứ mấy, tên trường cấp 3,điểm thi đại học , địa chỉ hiện tại tới số điện thoại: 0968.188.911
QUY ĐỊNH CỦA TRUNG TÂM GIA SƯ KHI TỚI NHẬN LỚP
https://trungtamgiasu.vn/quy-dinh-nhan-lop-gia-su

  Rèn chữ - lớp 1 - mã lớp 143 - Hà Đông
You cannot copy content of this page