ielts – lớp 10 – mã lớp 98 – Lê Trọng Tấn

THÔNG BÁO TUYỂN GIA SƯ
Gia sư: lớp 10
Mức lương: 200k/buổi/2h

Môn dạy: ilets

Yêu cầu: GS Nữ, dạy 2 buổi/tuần, dạy trong khoảng 10 buổi về hướng dẫn cách học ielts hiệu quả với 4 kỹ năng
Khu vực: Lê Trọng Tấn
Bước 1: Đăng ký hồ sơ qua email tới: dangky@trungtamgiasu.vn

 

Bước 2: Nhắn tin nhận lớp, bao gồm: Họ và tên bạn, Lớp nhận VD: mã lớp 81, thành tích học tập, kinh nghiệm gia sư, tên trường đại học, năm thứ mấy, tên trường cấp 3,điểm thi đại học , địa chỉ hiện tại tới số điện thoại: 0968.188.911
QUY ĐỊNH CỦA TRUNG TÂM GIA SƯ KHI TỚI NHẬN LỚP
https://trungtamgiasu.vn/quy-dinh-nhan-lop-gia-su

  Toán lớp 12- mã lớp 24 - Đỗ Đức Dục
You cannot copy content of this page