ielts – lớp 11 – mã lớp 99 – Thanh Xuân

THÔNG BÁO TUYỂN GIA SƯ
Gia sư: lớp 11
Mức lương: 200k/buổi/2h
Môn dạy: ielts
Yêu cầu: GS Nữ, 2-3b/tuần, dạy từ 2-4h
Khu vực: Nguyễn Tuân – Thanh Xuân
Bước 1: Đăng ký hồ sơ qua email tới: dangky@trungtamgiasu.vn

 

Bước 2: Nhắn tin nhận lớp, bao gồm: Họ và tên bạn, Lớp nhận VD: mã lớp 81, thành tích học tập, kinh nghiệm gia sư, tên trường đại học, năm thứ mấy, tên trường cấp 3,điểm thi đại học , địa chỉ hiện tại tới số điện thoại: 0968.188.911
QUY ĐỊNH CỦA TRUNG TÂM GIA SƯ KHI TỚI NHẬN LỚP
https://trungtamgiasu.vn/quy-dinh-nhan-lop-gia-su

  ielts - mã lớp 94 - phố Nguyễn Sơn
You cannot copy content of this page