ielts – mã lớp 93 – Đại Cồ Việt

THÔNG BÁO TUYỂN GIA SƯ
Gia sư: sinh viên năm 2
Mức lương: 200k/buổi/2h
Môn dạy: ielts
Yêu cầu: GS Nữ, có kinh nghiệm gia sư, dạy được lâu dài, học sinh nữ, tuần học 4 buổi, sinh viên ngoại thương năm 3-4,
Khu vực: Vân Hồ – Đại Cồ Việt
Bước 1: Đăng ký hồ sơ qua email tới: dangky@trungtamgiasu.vn

Bước 2: Nhắn tin nhận lớp, bao gồm: Họ và tên bạn, Lớp nhận VD: mã lớp 81, thành tích học tập, kinh nghiệm gia sư, tên trường đại học, năm thứ mấy, tên trường cấp 3,điểm thi đại học , địa chỉ hiện tại tới số điện thoại: 0968.188.911
QUY ĐỊNH CỦA TRUNG TÂM GIA SƯ KHI TỚI NHẬN LỚP

Quy định của Trung tâm gia sư Ngoại Thương

  Tiếng anh giao tiếp - mã lớp 126 - Tôn Thất Huyết
You cannot copy content of this page