Luyện Ielts – mã lớp 130 – Tây Hồ_Yên Phụ

THÔNG BÁO TUYỂN GIA SƯ GẤP
Gia sư: lớp 12
Mức lương: 200k/1 buổi/2h
Môn dạy: ielts

Khu vực dạy: Tây Hồ – Yên Phụ
Yêu cầu: GS Nam/Nữ, có kinh nghiệm gia sư, dạy được lâu dài, dạy 1-2 buổi/tuần, dạy buổi sáng, ko dạy tối, chú trọng luyện speaking

Bước 1: Đăng ký hồ sơ qua email tới: dangky@trungtamgiasu.vn

 

Bước 2: Nhắn tin nhận lớp, bao gồm: Họ và tên bạn, Lớp nhận VD: mã lớp 81, thành tích học tập, kinh nghiệm gia sư, tên trường đại học, năm thứ mấy, tên trường cấp 3,điểm thi đại học , địa chỉ hiện tại tới số điện thoại: 0968.188.911
QUY ĐỊNH CỦA TRUNG TÂM GIA SƯ KHI TỚI NHẬN LỚP
https://trungtamgiasu.vn/quy-dinh-nhan-lop-gia-su

  Môn Toán - lớp 9 - mã lớp 121 - Chùa Láng
You cannot copy content of this page