Luyện thi SAT – Mã lớp 108 – Đào Tấn

THÔNG BÁO TUYỂN GIA SƯ GẤP
Gia sư: Lớp 8
Mức lương: 400k/1 buổi/2h
Môn dạy: SAT
Yêu cầu: GS Nữ, có kinh nghiệm gia sư, dạy được lâu dài, dạy 1 buổi trên tuần,
Khu vực dạy: Đào Tấn

Bước 1: Đăng ký hồ sơ qua email tới: dangky@trungtamgiasu.vn

Bước 2: Nhắn tin nhận lớp, bao gồm: Họ và tên bạn, Lớp nhận VD: mã lớp 81, thành tích học tập, kinh nghiệm gia sư, tên trường đại học, năm thứ mấy, tên trường cấp 3,điểm thi đại học , địa chỉ hiện tại tới số điện thoại: 0968.188.911
QUY ĐỊNH CỦA TRUNG TÂM GIA SƯ KHI TỚI NHẬN LỚP

Quy định của Trung tâm gia sư Ngoại Thương

  Môn Tiếng + Anh - mã lớp 116 - Thạch Bàn_Long Biên
You cannot copy content of this page