Luyện thi Toiec – mã lớp 97 – học ONLINE

THÔNG BÁO TUYỂN GIA SƯ
Gia sư: người đi làm
Mức lương: 200k/buổi/2h
Môn dạy: TOIEC
Yêu cầu: GS Nam/Nữ, dạy 2-3 buổi/tuần, cuối tuần học ofline để tổng hợp lại kiến thức đã học trong tuần 
Khu vực: học online
Bước 1: Đăng ký hồ sơ qua email tới: dangky@trungtamgiasu.vn

 

Bước 2: Nhắn tin nhận lớp, bao gồm: Họ và tên bạn, Lớp nhận VD: mã lớp 81, thành tích học tập, kinh nghiệm gia sư, tên trường đại học, năm thứ mấy, tên trường cấp 3,điểm thi đại học , địa chỉ hiện tại tới số điện thoại: 0968.188.911
QUY ĐỊNH CỦA TRUNG TÂM GIA SƯ KHI TỚI NHẬN LỚP
https://trungtamgiasu.vn/quy-dinh-nhan-lop-gia-su

  Gia sư toán anh văn times city
You cannot copy content of this page