Môn Toán – lớp 11 – mã lớp 114 – Pháo Đài Láng

THÔNG BÁO TUYỂN GIA SƯ GẤP
Gia sư: lớp 11
Mức lương: 150k/1 buổi/2h
Môn dạy: Toán 

Khu vực dạy: KTT phụ nữ – 39 Pháo Đài Láng

Bước 1: Đăng ký hồ sơ qua email tới: dangky@trungtamgiasu.vn

 

Bước 2: Nhắn tin nhận lớp, bao gồm: Họ và tên bạn, Lớp nhận VD: mã lớp 81, thành tích học tập, kinh nghiệm gia sư, tên trường đại học, năm thứ mấy, tên trường cấp 3,điểm thi đại học , địa chỉ hiện tại tới số điện thoại: 0968.188.911
QUY ĐỊNH CỦA TRUNG TÂM GIA SƯ KHI TỚI NHẬN LỚP
https://trungtamgiasu.vn/quy-dinh-nhan-lop-gia-su

  Môn Vật Lý - lớp 12 - mã lớp 95 - Cầu Giấy
You cannot copy content of this page