Môn Toán – lớp 8 – mã lớp 90 – Thanh Xuân

THÔNG BÁO TUYỂN GIA SƯ
Gia sư: lớp 8
Mức lương: 150k/buổi/2h

Môn dạy: Toán

Yêu cầu: GS Nữ, dạy 2 buổi/tuần, 1 buổi chiều t2 + 1 buổi chiều t6
Khu vực: Nguyễn Quý Đức – Thanh Xuân
Bước 1: Đăng ký hồ sơ qua email tới: dangky@trungtamgiasu.vn

 

Bước 2: Nhắn tin nhận lớp, bao gồm: Họ và tên bạn, Lớp nhận VD: mã lớp 81, thành tích học tập, kinh nghiệm gia sư, tên trường đại học, năm thứ mấy, tên trường cấp 3,điểm thi đại học , địa chỉ hiện tại tới số điện thoại: 0968.188.911
QUY ĐỊNH CỦA TRUNG TÂM GIA SƯ KHI TỚI NHẬN LỚP
https://trungtamgiasu.vn/quy-dinh-nhan-lop-gia-su

  Môn Toán - lớp 12 -mã lớp 125 - KĐT Mỗ La
You cannot copy content of this page