Môn Toán – lớp 9 – mã lớp 121 – Chùa Láng

THÔNG BÁO TUYỂN GIA SƯ GẤP
Gia sư: lớp 9
Mức lương: 150k/1 buổi/2h
Môn dạy: Toán

Khu vực dạy: 2 tuần dạy tại Nguyễn Văn Cừ – Long Biên, sau 2 tuần PH chuyển sang Chùa Láng (do PH đang trong quá trình sửa nhà)
Yêu cầu: GS Nữ, có kinh nghiệm gia sư, dạy được lâu dài, dạy 2 buổi/tuần, dạy vào buổi tối từ 7h,

Bước 1: Đăng ký hồ sơ qua email tới: dangky@trungtamgiasu.vn

 

Bước 2: Nhắn tin nhận lớp, bao gồm: Họ và tên bạn, Lớp nhận VD: mã lớp 81, thành tích học tập, kinh nghiệm gia sư, tên trường đại học, năm thứ mấy, tên trường cấp 3,điểm thi đại học , địa chỉ hiện tại tới số điện thoại: 0968.188.911
QUY ĐỊNH CỦA TRUNG TÂM GIA SƯ KHI TỚI NHẬN LỚP
https://trungtamgiasu.vn/quy-dinh-nhan-lop-gia-su

  Môn Toán - lớp 12 - mã lớp 105 - Phúc Lợi_Long Biên
You cannot copy content of this page