Môn Vật Lý – lớp 12 – mã lớp 95 – Cầu Giấy

THÔNG BÁO TUYỂN GIA SƯ
Gia sư: lớp 12
Mức lương: 200k/buổi/2h

Môn dạy: Vật Lý

Yêu cầu: GS Nữ, dạy 1 buổi/tuần,
Khu vực:  Cầu Giấy
Bước 1: Đăng ký hồ sơ qua email tới: dangky@trungtamgiasu.vn

 

Bước 2: Nhắn tin nhận lớp, bao gồm: Họ và tên bạn, Lớp nhận VD: mã lớp 81, thành tích học tập, kinh nghiệm gia sư, tên trường đại học, năm thứ mấy, tên trường cấp 3,điểm thi đại học , địa chỉ hiện tại tới số điện thoại: 0968.188.911
QUY ĐỊNH CỦA TRUNG TÂM GIA SƯ KHI TỚI NHẬN LỚP
https://trungtamgiasu.vn/quy-dinh-nhan-lop-gia-su

  Tiếng anh - lớp 9 - mã lớp 15 - Đào Tấn
You cannot copy content of this page