Tiếng anh giao tiếp – mã lớp 113 – Hoàng Mai

THÔNG BÁO TUYỂN GIA SƯ GẤP
Gia sư: sinh viên năm 2
Mức lương: 200k/1 buổi/2h
Môn dạy: Tiếng Anh giao tiếp
Yêu cầu: GS Nữ, có kinh nghiệm gia sư, dạy được lâu dài, dạy 3 buổi/ tuần, cần gia sư dạy để giao tiếp thành thạo và rèn luyện 4 kỹ năng tốt 
Khu vực dạy: Nguyễn An Ninh – Hoàng Mai 

Bước 1: Đăng ký hồ sơ qua email tới: dangky@trungtamgiasu.vn

 

Bước 2: Nhắn tin nhận lớp, bao gồm: Họ và tên bạn, Lớp nhận VD: mã lớp 81, thành tích học tập, kinh nghiệm gia sư, tên trường đại học, năm thứ mấy, tên trường cấp 3,điểm thi đại học , địa chỉ hiện tại tới số điện thoại: 0968.188.911
QUY ĐỊNH CỦA TRUNG TÂM GIA SƯ KHI TỚI NHẬN LỚP
https://trungtamgiasu.vn/quy-dinh-nhan-lop-gia-su

  Tiếng Anh - lớp 9 - mã 12 - Mễ Trì
You cannot copy content of this page