Tiếng anh giao tiếp – mã lớp 126 – Tôn Thất Huyết

THÔNG BÁO TUYỂN GIA SƯ GẤP
Gia sư: 1 nhóm 4-5 người
Mức lương: 100k/1 buổi/2h/1 người
Môn dạy: Tiếng anh giao tiếp

Khu vực dạy: Tôn Thất Huyết
Yêu cầu: GS Nữ, có kinh nghiệm gia sư, dạy được lâu dài, dạy 2-3 buổi/tuần,

Bước 1: Đăng ký hồ sơ qua email tới: dangky@trungtamgiasu.vn

 

Bước 2: Nhắn tin nhận lớp, bao gồm: Họ và tên bạn, Lớp nhận VD: mã lớp 81, thành tích học tập, kinh nghiệm gia sư, tên trường đại học, năm thứ mấy, tên trường cấp 3,điểm thi đại học , địa chỉ hiện tại tới số điện thoại: 0968.188.911
QUY ĐỊNH CỦA TRUNG TÂM GIA SƯ KHI TỚI NHẬN LỚP

  Toán + Văn - lớp 9 - mã lớp 19 - Đào Tấn
You cannot copy content of this page