Tiếng anh – lớp 12 – mã lớp 72 – Trung Yên palaza

THÔNG BÁO TUYỂN GIA SƯ
Gia sư: Lớp 12
Mức lương: 150k/buổi/2h

Môn dạy: Tiếng anh 
Yêu cầu: GS Nữ, có kinh nghiệm gia sư, dạy được lâu dài và ôn thi đại học
Địa chỉ: Trung Yên palaza

 

Các bạn nhận lớp vui lòng làm theo yêu cầu của trung tâm gia sư:
Bước 1: Đăng ký hồ sơ qua email tới: dangky@trungtamgiasu.vn

 

Bước 2: Nhắn tin nhận lớp, bao gồm: Họ và tên bạn, Lớp nhận (a10 ) thành tích, kinh nghiệm, tên trường đại học, năm thứ mấy, tên trường cấp 3,điểm thi đại học , địa chỉ hiện tại tới số điện thoại: 0968.188.911

QUY ĐỊNH CỦA TRUNG TÂM GIA SƯ KHI TỚI NHẬN LỚP
https://trungtamgiasu.vn/quy-dinh-nhan-lop-gia-su

  Toán lớp 12 - mã lớp 48 - Yên Hòa
You cannot copy content of this page