Tiếng anh – lớp 12 – mã lớp 87 – Hồ Ngọc Khánh

THÔNG BÁO TUYỂN GIA SƯ
Gia sư: lớp 12
Mức lương: 180k/buổi/2h

Môn dạy: luyện thi đại học khối a1
Yêu cầu: GS Nữ, có kinh nghiệm gia sư, dạy được lâu dài, học sinh nam học trường chu văn an chuyên lý, 

Khu vực:  Hồ Ngọc Khánh

Bước 1: Đăng ký hồ sơ qua email tới: dangky@trungtamgiasu.vn

 

Bước 2: Nhắn tin nhận lớp, bao gồm: Họ và tên bạn, Lớp nhận VD: mã lớp 81, thành tích học tập, kinh nghiệm gia sư, tên trường đại học, năm thứ mấy, tên trường cấp 3,điểm thi đại học , địa chỉ hiện tại tới số điện thoại: 0968.188.911

QUY ĐỊNH CỦA TRUNG TÂM GIA SƯ KHI TỚI NHẬN LỚP
https://trungtamgiasu.vn/quy-dinh-nhan-lop-gia-su

  ilets - lớp 9 - mã lớp 91 - Nguyễn Tuân
You cannot copy content of this page