Tiếng Anh – lớp 6 – mã lớp 92 – gần cầu Chương Dương

THÔNG BÁO TUYỂN GIA SƯ
Gia sư: lớp 6
Mức lương: 150k/buổi/2h

Môn dạy: tiếng anh 
Yêu cầu: GS Nữ, có kinh nghiệm gia sư, dạy được lâu dài, học sinh nữ, tuần học 1-2 buổi, sinh viên ngoại thương năm 3-4, ưu tiên những bạn có thể dạy được cả Toán _ Văn_Anh 

Khu vực: phố Phú Viên – gần cầu Chương Dương

Bước 1: Đăng ký hồ sơ qua email tới: dangky@trungtamgiasu.vn

 

Bước 2: Nhắn tin nhận lớp, bao gồm: Họ và tên bạn, Lớp nhận VD: mã lớp 81, thành tích học tập, kinh nghiệm gia sư, tên trường đại học, năm thứ mấy, tên trường cấp 3,điểm thi đại học , địa chỉ hiện tại tới số điện thoại: 0968.188.911

QUY ĐỊNH CỦA TRUNG TÂM GIA SƯ KHI TỚI NHẬN LỚP
https://trungtamgiasu.vn/quy-dinh-nhan-lop-gia-su

  Tiếng anh - mã lớp 71 - Hoàng Quốc Việt
You cannot copy content of this page