Tiếng anh – lớp 7 mã lớp 98 – Nguyễn Xiển

THÔNG BÁO TUYỂN GIA SƯ
Gia sư: lớp 7
Mức lương: 150k/buổi/2h
Môn dạy: Tiếng anh
Yêu cầu: GS Nữ, dạy tối t4,5,6 hoặc chiều t7, sáng CN 
Khu vực: Nguyễn Xiển
Bước 1: Đăng ký hồ sơ qua email tới: dangky@trungtamgiasu.vn

 

Bước 2: Nhắn tin nhận lớp, bao gồm: Họ và tên bạn, Lớp nhận VD: mã lớp 81, thành tích học tập, kinh nghiệm gia sư, tên trường đại học, năm thứ mấy, tên trường cấp 3,điểm thi đại học , địa chỉ hiện tại tới số điện thoại: 0968.188.911
QUY ĐỊNH CỦA TRUNG TÂM GIA SƯ KHI TỚI NHẬN LỚP
https://trungtamgiasu.vn/quy-dinh-nhan-lop-gia-su

  Toán lớp 9 & lớp 6 - mã lớp 35 - Trung Kính
You cannot copy content of this page