Tiếng anh – lớp 8 – mã lớp 107 – Trần Cung_Cầu Giấy

THÔNG BÁO TUYỂN GIA SƯ GẤP
Gia sư: Lớp 8
Mức lương: 150k/1 buổi/2h
Môn dạy: Tiếng Anh
Yêu cầu: GS Nam/Nữ, có kinh nghiệm gia sư, dạy được lâu dài, dạy  2 buổi trên tuần, ôn thi chuyên ngữ
Khu vực dạy: Trần Cung, Cầu Giấy
Bước 1: Đăng ký hồ sơ qua email tới: dangky@trungtamgiasu.vn


Bước 2: Nhắn tin nhận lớp, bao gồm: Họ và tên bạn, Lớp nhận VD: mã lớp 81, thành tích học tập, kinh nghiệm gia sư, tên trường đại học, năm thứ mấy, tên trường cấp 3,điểm thi đại học , địa chỉ hiện tại tới số điện thoại: 0968.188.911
QUY ĐỊNH CỦA TRUNG TÂM GIA SƯ KHI TỚI NHẬN LỚP
https://trungtamgiasu.vn/quy-dinh-nhan-lop-gia-su

  Tiếng anh - lớp 9 - mã lớp 15 - Đào Tấn
You cannot copy content of this page