Tiếng anh – lớp 8 – mã lớp 122 – Hoàng Cầu

THÔNG BÁO TUYỂN GIA SƯ GẤP
Gia sư: lớp 8
Mức lương: 150k/1 buổi/2h
Môn dạy: Tiếng anh

Khu vực dạy: Hoàng Cầu
Yêu cầu: GS Nữ, có kinh nghiệm gia sư, dạy được lâu dài, dạy 2 buổi/tuần,

Bước 1: Đăng ký hồ sơ qua email tới: dangky@trungtamgiasu.vn

 

Bước 2: Nhắn tin nhận lớp, bao gồm: Họ và tên bạn, Lớp nhận VD: mã lớp 81, thành tích học tập, kinh nghiệm gia sư, tên trường đại học, năm thứ mấy, tên trường cấp 3,điểm thi đại học , địa chỉ hiện tại tới số điện thoại: 0968.188.911
QUY ĐỊNH CỦA TRUNG TÂM GIA SƯ KHI TỚI NHẬN LỚP
https://trungtamgiasu.vn/quy-dinh-nhan-lop-gia-su

  Tiếng anh & Toán + Tiếng Việt - lớp 2 - mã lớp 41 - Ngã Tư Sở
You cannot copy content of this page