Tiêng Anh – mã lớp 95 – Xuân Đỉnh_Từ Liêm

THÔNG BÁO TUYỂN 2 GIA SƯ
Gia sư: lớp 6
Mức lương: 150k/buổi/2h

Môn dạy: tiếng anh

Yêu cầu: GS Nam/Nữ, có kinh nghiệm gia sư, dạy được lâu dài, dạy ngữ pháp và từ vựng
Khu vực: Xuân Đỉnh  – Từ Liêm
Bước 1: Đăng ký hồ sơ qua email tới: dangky@trungtamgiasu.vn

 

Bước 2: Nhắn tin nhận lớp, bao gồm: Họ và tên bạn, Lớp nhận VD: mã lớp 81, thành tích học tập, kinh nghiệm gia sư, tên trường đại học, năm thứ mấy, tên trường cấp 3,điểm thi đại học , địa chỉ hiện tại tới số điện thoại: 0968.188.911
QUY ĐỊNH CỦA TRUNG TÂM GIA SƯ KHI TỚI NHẬN LỚP
https://trungtamgiasu.vn/quy-dinh-nhan-lop-gia-su

  Tiếng anh + Toán - lớp 3 - mã lớp 43 - Đối diện hồ Thủ Lệ
You cannot copy content of this page