Tiếng Anh – phiên dịch – mã lớp 106 – Thái Nguyên

THÔNG BÁO TUYỂN GIA SƯ GẤP
Gia sư: phiên dịch
Mức lương: Thương Lượng
Môn dạy: Tiếng Anh
Yêu cầu: GS Nam/Nữ, Dự kiến lịch đi từ 11-23/12/2017, có chỗ ăn ngủ đi cùng đoàn công ty 
Khu vực dạy: Thái Nguyên
Bước 1: Đăng ký hồ sơ qua email tới: dangky@trungtamgiasu.vn

Bước 2: Nhắn tin nhận lớp, bao gồm: Họ và tên bạn, Lớp nhận VD: mã lớp 81, thành tích học tập, kinh nghiệm gia sư, tên trường đại học, năm thứ mấy, tên trường cấp 3,điểm thi đại học , địa chỉ hiện tại tới số điện thoại: 0968.188.911
QUY ĐỊNH CỦA TRUNG TÂM GIA SƯ KHI TỚI NHẬN LỚP
https://trungtamgiasu.vn/quy-dinh-nhan-lop-gia-su

  Tiếng anh giao tiếp - mã lớp 92 - Nam Từ Liêm
You cannot copy content of this page