Tiếng anh_Toán – lớp 1 – mã lớp 120 – Xuân Đỉnh

THÔNG BÁO TUYỂN GIA SƯ GẤP
Gia sư: 5 tuổi
Mức lương: 200k/1 buổi/2h
Môn dạy: ôn luyện để năm sau học sinh có thể vào được trường điểm Nguyễn Siêu

Khu vực dạy: Sau CV Hòa Bình – Xuân Đỉnh
Yêu cầu: GS Nữ, có kinh nghiệm gia sư, dạy được lâu dài, dạy 2 buổi/tuần, dạy vào buổi tối từ 6h-8h, có kinh nghiệm cho ôn thi vào lớp 1 trường chuyên

Bước 1: Đăng ký hồ sơ qua email tới: dangky@trungtamgiasu.vn

 

Bước 2: Nhắn tin nhận lớp, bao gồm: Họ và tên bạn, Lớp nhận VD: mã lớp 81, thành tích học tập, kinh nghiệm gia sư, tên trường đại học, năm thứ mấy, tên trường cấp 3,điểm thi đại học , địa chỉ hiện tại tới số điện thoại: 0968.188.911
QUY ĐỊNH CỦA TRUNG TÂM GIA SƯ KHI TỚI NHẬN LỚP
https://trungtamgiasu.vn/quy-dinh-nhan-lop-gia-su

  ielts - mã lớp 93 - Đại Cồ Việt
You cannot copy content of this page