Tiếng Trung – mã lớp 118 – KĐT Xa La_Hà Đông

THÔNG BÁO TUYỂN GIA SƯ GẤP
Gia sư: người đi làm
Mức lương: 200k/1 buổi/2h
Môn dạy: Tiếng Trung

Khu vực dạy: KĐT Xa La _ Hà Đông
Yêu cầu: GS Nam/Nữ, có kinh nghiệm gia sư, dạy được lâu dài, dạy 3-4 buổi/tuần, dạy vào buổi tối từ 7h-9h

Bước 1: Đăng ký hồ sơ qua email tới: dangky@trungtamgiasu.vn

 

Bước 2: Nhắn tin nhận lớp, bao gồm: Họ và tên bạn, Lớp nhận VD: mã lớp 81, thành tích học tập, kinh nghiệm gia sư, tên trường đại học, năm thứ mấy, tên trường cấp 3,điểm thi đại học , địa chỉ hiện tại tới số điện thoại: 0968.188.911
QUY ĐỊNH CỦA TRUNG TÂM GIA SƯ KHI TỚI NHẬN LỚP
https://trungtamgiasu.vn/quy-dinh-nhan-lop-gia-su

  Toán - lớp 6 - mã lớp 135 - Đội Cấn
You cannot copy content of this page