Toán Hình – lớp 12 – mã lớp 84 – Cao Bá Quát

THÔNG BÁO TUYỂN GIA SƯ
Gia sư: Lớp 12
Mức lương: 180k/buổi/2h

Môn dạy: Toán Hình
Yêu cầu: GS Nam/ Nữ, có kinh nghiệm gia sư, dạy được lâu dài, trên lớp học sinh đạt 7-8đ, mong muốn đạt 9d, học khá, thông minh, học trường Cao Bá Quát

Khu vực: Cao Ba Quát

Bước 1: Đăng ký hồ sơ qua email tới: dangky@trungtamgiasu.vn

 

Bước 2: Nhắn tin nhận lớp, bao gồm: Họ và tên bạn, Lớp nhận VD: mã lớp 81, thành tích học tập, kinh nghiệm gia sư, tên trường đại học, năm thứ mấy, tên trường cấp 3,điểm thi đại học , địa chỉ hiện tại tới số điện thoại: 0968.188.911

QUY ĐỊNH CỦA TRUNG TÂM GIA SƯ KHI TỚI NHẬN LỚP
https://trungtamgiasu.vn/quy-dinh-nhan-lop-gia-su

  Tiếng anh giao tiếp - mã lớp 96 - Hai Bà Trưng
You cannot copy content of this page