Toán – lớp 2 – mã lớp 78 – Hồ Ngọc Khánh

THÔNG BÁO TUYỂN 3 GIA SƯ
Gia sư: Lớp
Mức lương: 200k/buổi/2h

Môn dạy: Toán + luyện chữ 
Yêu cầu: GS Nữ, có kinh nghiệm gia sư, dạy được lâu dài, học sinh là nam, cần gia sư khéo mồn, nhanh nhẹ, dạy được phương pháp mới, dạy thực nghiệm 

Khu vực: Hồ Ngọc Khánh

Bước 1: Đăng ký hồ sơ qua email tới: dangky@trungtamgiasu.vn

Bước 2: Nhắn tin nhận lớp, bao gồm: Họ và tên bạn, Lớp nhận (a10 ) thành tích, kinh nghiệm, tên trường đại học, năm thứ mấy, tên trường cấp 3,điểm thi đại học , địa chỉ hiện tại tới số điện thoại: 0968.188.911

QUY ĐỊNH CỦA TRUNG TÂM GIA SƯ KHI TỚI NHẬN LỚP
https://trungtamgiasu.vn/quy-dinh-nhan-lop-gia-su

  Môn Toán - lớp 8 - mã lớp 90 - Thanh Xuân
You cannot copy content of this page