Toán_Tiếng Việt_Anh – mã lớp 93 – Hoàng Mai

THÔNG BÁO TUYỂN 2 GIA SƯ
Gia sư: lớp 3 và lớp 7
Mức lương: 150k/buổi/2h
Môn dạy: Lớp 3: Toán, Tiếng Việt, Anh

Lớp 7: Toán – Lý – Anh
Yêu cầu: GS Nam, có kinh nghiệm gia sư, dạy được lâu dài
Khu vực: Nguyễn Chính  – Hoàng Mai
Bước 1: Đăng ký hồ sơ qua email tới: dangky@trungtamgiasu.vn

 

Bước 2: Nhắn tin nhận lớp, bao gồm: Họ và tên bạn, Lớp nhận VD: mã lớp 81, thành tích học tập, kinh nghiệm gia sư, tên trường đại học, năm thứ mấy, tên trường cấp 3,điểm thi đại học , địa chỉ hiện tại tới số điện thoại: 0968.188.911
QUY ĐỊNH CỦA TRUNG TÂM GIA SƯ KHI TỚI NHẬN LỚP
https://trungtamgiasu.vn/quy-dinh-nhan-lop-gia-su

  Tiếng Hàn - mã lớp 127 - Hoàng Mai
You cannot copy content of this page