Tiếng Pháp – mã lớp 129 – Hòa Bình Green_Time city

THÔNG BÁO TUYỂN GIA SƯ GẤP
Gia sư: người đi làm
Mức lương: Thỏa thuận
Môn dạy: Tiếng Pháp

Khu vực dạy: Hòa Bình Green – Time city
Yêu cầu: GS Nam/Nữ, có kinh nghiệm gia sư, dạy được lâu dài, dạy 1-2 buổi/tuần, dạy ngày hoặc tối, dạy chủ yếu là giao tiếp, phát âm vì học sinh đã có kiến thức tiếng pháp

Bước 1: Đăng ký hồ sơ qua email tới: dangky@trungtamgiasu.vn

 

Bước 2: Nhắn tin nhận lớp, bao gồm: Họ và tên bạn, Lớp nhận VD: mã lớp 81, thành tích học tập, kinh nghiệm gia sư, tên trường đại học, năm thứ mấy, tên trường cấp 3,điểm thi đại học , địa chỉ hiện tại tới số điện thoại: 0968.188.911
QUY ĐỊNH CỦA TRUNG TÂM GIA SƯ KHI TỚI NHẬN LỚP
https://trungtamgiasu.vn/quy-dinh-nhan-lop-gia-su

  Toán lớp 6 - mã 05 - Nguyễn Huy Tưởng - Thanh Xuân
You cannot copy content of this page