Tạp chí công nghệ Việt Nam
[member name=”LÊ ĐỨC DUY” subtitle=”Sáng lập” facebook=”#” twitter=”#” linkedin=”#” google=”#” image=”569″]Giáo dục là điểm khởi đầu của mọi giấc mơ[/member]
[member name=”NGUYỄN THỊ HÀ” subtitle=”Quản lý học viên” facebook=”#” twitter=”#” linkedin=”#” google=”#” image=”550″][/member]
[member name=”NGUYỄN THANH LIÊM” subtitle=”Quản lý gia sư” facebook=”#” twitter=”#” linkedin=”#” google=”#” image=”551″][/member]