Tạp chí công nghệ Việt Nam

Tiến về phía trước

 

Hơn 8 năm thành lập trải qua thách thức, khó khăn. Chúng tôi xác định cho mình một sứ mệnh với nền giáo dục Việt Nam. Song song với việc nỗ lực tạo công ăn việc làm cho các bạn sinh viên tài năng. Chúng tôi khát khao giúp các em học sinh có khả năng tiếp cận phương pháp tốt nhất để tiến bộ

 • 2009

  Với 3 người trong một căn phòng trọ nhỏ,chúng tôi bắt đầu một giấc mơ lớn.

 • 2011

  Định vị thương hiệu trên thị trường . Gia sư Ngoại Thương - Cam kết thương hiệu.

 • 2014

  10.000 việc làm đầu tiên cho gia sư và hơn 90% phụ huynh hài lòng.

 • 2016 and so on

  Nỗ lực hết mình để củng cố nền tảng, gia tăng chất lượng gia sư.

 • Hôm nay

  Dẫn đầu trong thị trường gia sư chất lượng cao với hơn 20.000 sinh viên Ngoại Thương