Quy trình chung

Để tìm gia sư và đăng ký lớp dạy. Quý khách vui lòng làm theo hướng dẫn dưới đây.

Đăng ký lớp dạy

Bước 1 : Ban vui lòng đăng ký hồ sơ qua email : gửi email tới dangkygiasungoaithuong@gmail.com theo form
http://giasungoaithuong.net/dang-ky-gia-su với TIÊU ĐỀ họ tên + quê quán + năm sinh + môn day + khu vực dạy. VD [Nguyễn Thị Huyền – Bắc Ninh – 1995 – Toán – Cầu Giấy, Đống Đa]
B2 Bạn nhắn tin nhận lớp Họ và tên bạn, Lớp nhận ( ) thành tích, kinh nghiệm, tên trường đại học, năm thứ mấy, tên trường cấp 3,điểm thi đại học , địa chỉ hiện tại tới số điện thoại 0968 188 911 Tại Tại số 3A ngõ 109 trung kínnh

Tìm gia sư ?

Quý phụ huynh, các anh chị vui lòng liên hệ theo số 0968 188 911

Khiếu nại ?

Vui lòng liên hệ qua email : tuvan@trungtamgiasu.vn